LAISVOS VISUOMENĖS INSTITUTAS

Tai pilietinė iniciatyva, kurios misija – ginti prigimtinį žmogaus orumą, pamatines jo teises bei laisves. Šiandienos aktualijos, svarstomi teisės aktai bei viešojoje erdvėje vykstančios diskusijos rodo, jog būtina kalbėti apie žmogaus orumą, prigimtines jo teises ir laisves, kurios neatsiejamos nuo:

  • Pagarbos žmogaus gyvybei ir jos apsaugos, nepriklausomai nuo sveikatos būklės ar vystymosi stadijos;

  • Santuokos ir šeimos kertinio vaidmens visuomenėje ir šeimas remiančios socialinės politikos;

  • Sąžinės laisvės ir galimybės viešai reikšti ir gyventi pagal savo etinius ir religinius, politinius ir kitus įsitikinimus.

Instituto veikla siekiame parodyti bei tinkamais argumentais pagrįsti, jog šios vertybės yra sveikõs ir gyvybingos visuomenės pagrindas, bei formuoti politinę valią jų teisiniam įtvirtinimui.

Privatumo politika

MŪSŲ MISIJA

Informuojant bei telkiant visuomenę ir bendradarbiaujant su politikais, ginti prigimtinį žmogaus orumą, pamatines jo teises bei laisves.

LVI VERTYBĖS

Laisvos visuomenės pagrindas – sutarimas dėl kiekvieno asmens prigimtinių teisių ir laisvių.
Laisvoje visuomenėje valstybė gerbia ir saugo kiekvieno asmens prigimtines teises bei laisves ir iš jų kylančias pirmines bendruomenes.
Laisvoje visuomenėje kiekvienas asmuo yra laisvas apsispręsti dėl savo gyvenimo, tuo pačiu būdamas įsipareigojęs kurti bendrąjį gėrį, t. y. žmogaus prigimtinę vertę atitinkančias gyvenimo sąlygas.

LVI VEIKLOS SRITYS:

LVI VEIKLOS ATASKAITOS

Kviečiame susipažinti su Laisvos visuomenės instituto atliktais darbais, finansavimu ir išlaidomis. Veiklos ataskaitas galite perskaityti, paspaudę žemiau esančias nuorodas.

2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

2015 M. VEIKLOS ATASKAITA

2014 M. VEIKLOS ATASKAITA