LVI veiklos kryptis: sąžinės ir įsitikinimų raiškos laisvė

Europos tapatybę šimtmečiais formavusi krikščionybė, drauge su kitomis religijomis, pastaruoju metu dažnai atsiduria sekuliarios valstybės šešėlyje. Kai kuriose šalyse atvirai reiškiama neapykanta krikščioniškoms bendruomenėms, niokojant jų nuosavybę (pvz.: Vokietija, Prancūzija, Danija, Kinija), viešai įžeidinėjant (Italija ir kt.), smurtaujant (Australija ir kt.), ribojant laisvę viešai reikšti savo religinius įsitikinimus (Prancūzija ir kt.). Vis dažniau pasitaiko atvejų, kai tam tikrų sričių specialistai vykdydami profesinę veiklą nebegali elgtis pagal savo sąžinę. Pavyzdžiui, Norvegijoje šeimos gydytojai privalo nukreipti į pacientes į abortų klinikas, o Airijoje negalima atsisakyti atlikti aborto net tuo atveju, kai tai prieštarauja mediko sąžinei. Pasitelkiant viešosios tvarkos reguliavimo mechanizmus, taip pat ribojama minties ir įsitikinimų raiškos laisvė: Anglijoje gatvės pamokslininkas buvo sulaikytas vien dėl to, kad viešai kalbėjo apie lytiškumo moralę bei skatino susilaikymą. Vokietijoje krikščionys, dalyvaujantys viešose diskusijose, susilaukia grąsinimų bei įžeidžių komentarų.

Nors Lietuvoje tokių akibrokštų kol kas nepasitaiko, religijos stūmimo iš viešosios erdvės tendencija ir valstybės bandymas kištis į religinių bendruomenių gyvenimą negali nekelti susirūpinimo. Religinės bendruomenės yra vienos iš pagrindinių dalyvių viešoje diskusijoje apie žmogaus prigimtį ir iš jos kylančias prigimtines teises ir laisves.  Daugelio religinių bendruomenių pozicija moralės klausimais yra atspari laikmečio madoms ir dėl to veikia kaip saugiklis nuo potencialių interesų grupių bandymo daryti įtaką viešąjai nuomonei siekiant trumpalaikės naudos. Todėl visuomenė, kurioje religija agresyviai stumiama iš viešosios erdvės, negali jaustis ramiai dėl savo laisvių likimo.

LVI laikosi pozicijos, kad sąžinės ir religijos laisvė yra viena iš pamatinių visuomenės laisvių. Religijos bei sąžinės laisvė gali būti ribojama tik tada, kai kyla grėsmė kitų saugumui bei viešajai tvarkai. Dėl to LVI informuoja apie sąžinės ir religijos laisvės svarbą laisvos visuomenės raidai bei apie šioms laisvėms kylančius pavojus; taip pat bendradarbiauja su politikais, siekdama įtvirtinti sąžinės ir religijos laisvę Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Įsitikinimų raiškos laisvės temų archyvas