LVI veiklos kryptis: žmogaus gyvybės apsauga

Žmogaus gyvybės apsauga – tai įvairios politinės bei praktinės priemonės, nukreiptos apsaugoti žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo akimirkos iki natūralios mirties; pagalbos priemonės, kuriomis siekiama padėti tiek negimusiam, tiek mirštančiam žmogui; prevencinės priemonės, kurios užkerta kelią gyvybės nutraukimui; pagalba patyrus netektį.

Nors žmogaus teisė į gyvybę atrodo savaime suprantama, pastarųjų metų įvykiai verčia abejoti, ar ši teisė ir toliau bus užtikrinama. Pavyzdžiui, 2013 m. Karališkoji Olandijos medikų asociacija pareiškė, kad emocinis tėvų kentėjimas yra pakankama priežastis atlikti eutanazijos procedūrą sunkiai sergančiam vaikui. Lietuvoje vis iš naujo siūloma įteisinti eutanaziją ir diskutuojama apie savižudybę su gydytojo pagalba.  Be to, mūsų šalyje kasmet nužudoma apie 7000 negimusių kūdikių. O visuomenė dezinformuojama, neva gemalas nėra žmogus, arba, kad teisė į abortą yra tarptautinių lygiu pripažinta žmogaus teisė.

Tokie teiginiai yra akivaizdžiai klaidingi tiek moksliniu, tiek moraliniu požiūriu.  Mokslininkai nesiginčija, kad unikali žmogaus gyvybė atsiranda apvaisinimo akimirką, o kūdikio gyvybės nutraukimas jam dar negimus sukelia ilgalaikes fizines bei psichologines pasekmes moteriai.  Eutanazijos ar savižudybės su gydytojo pagalba įteisinimas neabejotinai kuria aplinką, kurioje sergantys, seni žmonės jaučiasi nesaugūs, prarandamas pasitikėjimas gydytojais ir kitais slaugos srities darbuotojais. Nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties žmogus yra vientisas, besivystantis organizmas, dėl to jo žudymas bet kurioje iš stadijų – moraliai nepateisinamas.

LVI laikosi pozicijos, kad kiekvenas žmogus yra gėris savaime, nepriklausomai nuo turimų savybių, vystymosi stadijos ar būklės, todėl kiekvienas asmuo turi būti saugomas ir ginamas nuo prasidėjimo akimirkos iki natūralios mirties. LVI veikia informuodama visuomenę apie aborto žalą negimusiam vaikui ir motinai, apie visokeriopą paramą krizinį nėštumą patiriančioms moterims, eutanazijos priežastis bei pasekmes, remia paliatyvios slaugos plėtrą bei iniciatyvas, padedančias netektį patyrusiems žmonėms. Taip pat bendradarbiaudamas su politikais LVI siekia įtvirtinti žmogaus gyvybės nuo prasidėjimo akimirkos iki natūralios mirties apsaugą Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Pagalba moterims, patiriančioms krizinį nėštumą

Žmogaus gyvybės apsaugos temų archyvas