Šiame skyriuje pateikiame naudingas nuorodas į tekstus, audio ir video medžiagą, susijusią su Laisvos visuomenės instituto veiklos kryptimis.